Συστήματα που εκτυπώνουν τις απαιτούμενες σταθερές και μεταβλητές πληροφορίες (LOT, ημερομηνία παραγωγής και λήξης, barcodes, γραφικά, κτλ) σε πραγματικό χρόνο απ’ ευθείας πάνω στις ετικέτες και στη συνέχεια τις επικολλούν στα προϊόντα ή στις συσκευασίες. Υψηλές ταχύτητες και εξαιρετική ακρίβεια επικόλλησης.

Τίτλος

Go to Top