Σύστημα για εκτύπωση και επικόλληση ετικέτας  με δυνατότητα μεταβολής της διαμέτρου του ρολού ετικετών
και του ρολού θερμικής κορδέλας για ετικέτες μεσαίου μεγέθους (π.χ. 100 x 50 mm) με μεταβλητά δεδομένα
τα οποία μπορούν να τροποποιηθούν σε real time