Υποστήριξη και Επισκευές

Με μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνικών διαθέσιμων σε Ελλάδα και Κύπρο, η ΚΙΟΚΠΑΣΟΓΛΟΥ – LIT Solutions μπορεί να σας παρέχει τεχνική υποστήριξη όποτε χρειάζεται. Κατά την εγκατάσταση ενός νέου συστήματος και κατά τη διάρκεια συντήρησης, το εξειδικευμένο εκπαιδευμένο προσωπικό που διαθέτει η εταιρεία μας σας παρέχουν όλα τα απαραίτητα εφόδια για την καλύτερη απόδοση των συστημάτων, εξαλείφοντας τους κινδύνους αποτυχιών ή διακοπής της παραγωγής που προκαλούνται από τη φθορά εξαρτημάτων.

Εξαρτήματα:

ΚΙΟΚΠΑΣΟΓΛΟΥ – LIT Solutions σας παρέχει όλη τη βοήθεια και υποστήριξη που χρειάζεται  για το ανταλλακτικό και για την αντικατάσταση εξαρτημάτων για αρκετό χρόνο από την αγορά του μηχανήματος.
Μπορείτε να επικοινωνήσετε άμεσα με την εταιρεία μας  για να ζητήσετε αντικατάσταση εξαρτημάτων. Το προσωπικό μας, σας παρέχει όλη την απαραίτητή  υποστήριξη για να κατανοήσετε τα προβλήματα που οδηγούν στο αίτημα, να εντοπίσετε τα απαραίτητα ανταλλακτικά και να οργανώσετε την αντικατάσταση τους.

Αναλώσιμα:

Η ΚΙΟΚΠΑΣΟΓΛΟΥ – LIT Solutions σας προσφέρει ένα ευρύ φάσμα αναλωσίμων για τα συστήματα της που προκύπτουν από προσεκτική διαδικασία επιλογής, η οποία περιλαμβάνει δοκιμές προσομοίωσης σε εξειδικευμένα εργαστήρια για την επαλήθευση χαρακτηριστικών και την πιστοποίηση της ποιότητας. Η αξιοπιστία των αναλώσιμων υλικών συμπληρώνει μια ολοκληρωμένη σειρά βασισμένη στη σωστή αναλογία ποιότητας / τιμής.

 Λογισμικά:

Μπορείτε να επικοινωνήσετε άμεσα με την εταιρεία μας  για να ζητήσετε το λογισμικό του συστήματός σας. Κάποια από τα συστήματά μας υποστηρίζονται από μια σειρά γρήγορων, εύχρηστων και αρθρωτών ιδιόκτητων προϊόντων για την προσαρμογή κειμένου εκτύπωσης και  ετικετών. Οι εφαρμογές αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή ετικετών και περιεχομένου εκτύπωσης, όπως κείμενο, γραμμές, αριθμοί, λογότυπα, γραμμικοί και δισδιάστατοι γραμμοκώδικες.

Ποιότητα προϊόντος

Όλα τα αναλώσιμα πιστοποιούνται μετά από εργαστηριακές δοκιμές προσομοίωσης για την επαλήθευση των υλικών και την αξιοπιστία τους.

Υπηρεσία άμεσης παράδοσης

Η υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών της εταιρείας μας  είναι διαθέσιμη καθ ‘όλη τη διάρκεια του χρόνου για να παρέχει απαντήσεις στις ανάγκες σας.