Συστήματα που εκτυπώνουν τις απαιτούμενες σταθερές και μεταβλητές πληροφορίες (LOT, ημερομηνία παραγωγής και λήξης, barcodes, γραφικά, κτλ) απ’ ευθείας πάνω στις ετικέτες και στη συνέχεια τις επικολλά στα προϊόντα ή στις συσκευασίες. Υψηλές ταχύτητες και εξαιρετική ακρίβεια επικόλλησης

Τίτλος

Go to Top