Σύστημα εκτύπωσης και επικόλλησης ετικέτας με θερμικό εκτυπωτή SATO  για ανάλυση εκτύπωσης
έως 8 or 12 dots/mm , ταχύτητα εκτύπωσης έως  300mm / sec  και πλάτος εκτύπωσης 104 ή 152 mm.
Ιδανικό για προϊόντα.