Επικόλληση ετικέτας σε διάφορες επιφάνειες για μικρές παραγωγές. Συμπληρωματικά μπορεί να ενσωματωθεί εκτυπωτής για την σήμανση – κωδικοποίηση των προϊόντων σας. Όσο μικρή και να είναι η παραγωγή σας, τώρα μπορείτε τώρα εύκολα και οικονομικά να απλοποιήσετε την διαδικασία ετικεταρίσματος!

Τίτλος

Go to Top