Επικόλληση ετικέτας σε επίπεδα προϊόντα πάχους έως 6mm