Νέας γενιάς εκτυπωτές υψηλής ανάλυσης για πορώδεις επιφάνειες συσκευασιών. Κατάλληλο για εκτύπωση λογοτύπων, κειμένων, μετρητών, ημερομηνιών κ.α. Παρέχει δυνατότητες ενσωμάτωσης με εξωτερικές βάσεις δεδομένων.

Τίτλος

Go to Top