Σύστημα εκτύπωσης και επικόλλησης ετικέτας με εκτυπωτή SATO LT 408  για μικρές παραγωγές και απαιτήσεις
με δυνατότητα εκτύπωσης ετικέτας έως 104 mm πλάτος και ταχύτητα 150 mm/s σε ανάλυση 200 dpi.