Σύστημα για εκτύπωση και επικόλληση ετικέτας  πλάτους έως 180 mm.
Ειδικό για σήμανση και κωδικοποίηση σε παλέτες που απαιτείται ετικέτα μεγέθους A5 (150 x 210 mm) EAN-Standard