Σύστημα για εκτύπωση και επικόλληση ετικέτας  πλάτους έως 210 mm.
Κατάλληλο για την σήμανση και κωδικοποίηση παλέτας και για προϊόντα
που απαιτούν ετικέτες μεγέθους Α4.