Σύστημα εκτύπωσης και επικόλλησης ετικέτας A5 σε δύο διαδοχικές πλευρές παλετών
(κανονικά εμπρός και πλάι, αλλά και σε τρεις πλευρές κατόπιν αιτήματος).
Απόδοση: έως 120 παλέτες / ώρα (180 με ετικέτα μόνο στη μία πλευρά).