Συστήματα που εκτυπώνουν τις απαιτούμενες σταθερές και μεταβλητές πληροφορίες (LOT, ημερομηνία παραγωγής και λήξης, barcodes, γραφικά, κτλ) απ’ ευθείας πάνω στις ετικέτες και στη συνέχεια τις επικολλά στα προϊόντα ή στις συσκευασίες. Υψηλές ταχύτητες και εξαιρετική ακρίβεια επικόλλησης

  • Σύστημα για εκτύπωση και επικόλληση ετικέτας μικρού και μεσαίου μεγέθους μέχρι πλάτος 120 mm. Διατίθενται εκδόσεις δεξιά και αριστερά. 
  • Σύστημα για εκτύπωση και επικόλληση ετικέτας  με δυνατότητα μεταβολής της διαμέτρου του ρολού ετικετών και του ρολού θερμικής κορδέλας για ετικέτες μεσαίου μεγέθους (π.χ. 100 x 50 mm) με μεταβλητά δεδομένα τα οποία μπορούν να τροποποιηθούν σε real time 
  • Σύστημα για εκτύπωση και επικόλληση ετικέτας  πλάτους έως 180 mm. Ειδικό για σήμανση και κωδικοποίηση σε παλέτες που απαιτείται ετικέτα μεγέθους A5 (150 x 210 mm) EAN-Standard
  • Σύστημα για εκτύπωση και επικόλληση ετικέτας  πλάτους έως 210 mm. Κατάλληλο για την σήμανση και κωδικοποίηση παλέτας και για προϊόντα που απαιτούν ετικέτες μεγέθους Α4.
  • Σύστημα εκτύπωσης και επικόλλησης ετικέτας με εκτυπωτή SATO LT 408  για μικρές παραγωγές και απαιτήσεις με δυνατότητα εκτύπωσης ετικέτας έως 104 mm πλάτος και ταχύτητα 150 mm/s σε ανάλυση 200 dpi.
  • Σύστημα εκτύπωσης και επικόλλησης ετικέτας με θερμικό εκτυπωτή SATO  για ανάλυση εκτύπωσης έως 8 or 12 dots/mm , ταχύτητα εκτύπωσης έως  300mm / sec  και πλάτος εκτύπωσης 104 ή 152 mm. Ιδανικό για προϊόντα.
  • Σύστημα εκτύπωσης και επικόλλησης ετικέτας A5 σε δύο διαδοχικές πλευρές παλετών (κανονικά εμπρός και πλάι, αλλά και σε τρεις πλευρές κατόπιν αιτήματος). Απόδοση: έως 120 παλέτες / ώρα (180 με ετικέτα μόνο στη μία πλευρά).
  • Σύστημα για εκτύπωση και επικόλληση ετικέτας  με δυνατότητα μεταβολής της διαμέτρου του ρολού ετικετών και του ρολού θερμικής κορδέλας για ετικέτες μεσαίου μεγέθους (π.χ. 100 x 50 mm) με μεταβλητά δεδομένα τα οποία μπορούν να τροποποιηθούν σε real time 

Τίτλος

Go to Top