Σύστημα για εκτύπωση και επικόλληση ετικέτας μικρού και μεσαίου μεγέθους μέχρι πλάτος 120 mm.
Διατίθενται εκδόσεις δεξιά και αριστερά.