Σύστημα εκτύπωσης και επικόλλησης ετικέτας με εκτυπωτή SATO LT 408  για μικρές
παραγωγές και απαιτήσεις με δυνατότητα εκτύπωσης ετικέτας έως 104 mm πλάτος
και ταχύτητα 150 mm/s σε ανάλυση 200 dpi.