Συστήματα κωδικοποίησης και σήμανσης για τη βιομηχανία κρέατος – Προκλήσεις της βιομηχανίας κρέατος

Η βιομηχανία επεξεργασίας κρέατος αντιμετωπίζει σήμερα μια σειρά από ποικίλες προκλήσεις. Ως ο μεγαλύτερος επιμέρους τομέας της βιομηχανίας τροφίμων, έχει εξέχουσα σημασία.

Οι διαδικασίες συσκευασίας αυτοματοποιούνται, οι ταχύτητες παραγωγής αυξάνονται και πρωτοφανείς είναι οι προσπάθειες που καταβάλλονται για την αποφυγή διακοπών στην παραγωγή. Σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση είναι η επιλογή αποτελεσματικών τεχνολογιών συσκευασίας και σήμανσης.

Επίσης, οι εφαρμοζόμενες τεχνολογίες πρέπει να είναι αρκετά ευέλικτες, ώστε να προσαρμόζονται στις διαρκώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις παραγωγής.
Η συσκευασία διαφορετικών τύπων κρέατος, τα είδη και τα μεγέθη κοπής, καθώς και συγκεκριμένες επιθυμίες προσαρμογής ή τάσεις της αγοράς, αποτελούν κάποια από τα παραδείγματα.

IQJET – Το πρώτο παγκοσμίως έξυπνο σύστημα κωδικοποίησης. Εκτυπώστε διάφορα δεδομένα στη συσκευασία κρέατος και σε οποιοδήποτε άλλο υλικό. Γνωρίστε την πρωτοποριακή αποδοτικότητα, την εύκολη λειτουργικότητα, την οικονομικά συμφέρουσα λειτουργία και τη μεγάλη διάρκεια ζωής, χωρίς συντήρηση για 5 χρόνια.

συστήματα κωδικοποίησης και σήμανσης για τη βιομηχανία κρέατος

Μεταβλητή κωδικοποίηση

Η απαιτούμενη από τη νομοθεσία κωδικοποίηση και σήμανση, διακρίνεται σε στατικούς και σε μεταβλητούς κωδικούς. Οι στατικοί κωδικοί περιλαμβάνουν την καταγραφή των διατροφικών αξιών και αλλεργιών, καθώς και τα στοιχεία του παραγωγού και τους κωδικούς QR για σκοπούς μάρκετινγκ. Οι στατικές πληροφορίες εκτυπώνονται γενικά στην ετικέτα ή απευθείας στη συσκευασία.
Οι μεταβλητοί κωδικοί είναι δυναμικοί και μεταβάλλονται συνεχώς. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι οι ημερομηνίες επεξεργασίας και λήξης, οι ακριβείς λεπτομέρειες του χρόνου συσκευασίας, οι αριθμοί των παρτίδων, καθώς και τα μεταβλητά δεδομένα που προέρχονται από προγενέστερα συστήματα, όπως είναι τα καθαρά και ακαθάριστα βάρη από τις μηχανές ζύγισης των προϊόντων και οι πληροφορίες τιμολόγησης. Σε αντίθεση με τους στατικούς κωδικούς, η εφαρμογή της μεταβλητής κωδικοποίησης πρέπει να ενσωματώνεται στη διαδικασία παραγωγής και να είναι όσο το δυνατόν πιο οικονομική.
Ωστόσο, εκτός από το “τι θα εκτυπώσουμε”, ο παράγοντας “σε τι υλικά συσκευασίας θα γίνει η σήμανση” αποτελεί εξίσου σημαντικό ρόλο. Η κατάσταση αυτή τη στιγμή είναι ραγδαία. Οι καταναλωτές ζητούν όλο και πιο βιώσιμα προϊόντα. Αντίστοιχες διατάξεις και κανονισμοί, έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή είτε βρίσκονται στο στάδιο της νομοθετικής διαδικασίας. Σημαντικά κίνητρα προς αυτή την κατεύθυνση είναι η χρήση φιλικών προς το περιβάλλον υλικών και η μείωση των αποβλήτων συσκευασίας. Η σύσταση από τη πλευρά της βιομηχανίας, όσον αφορά τα συστήματα κωδικοποίησης και σήμανσης, είναι να δοθεί έμφαση στον υψηλό βαθμό ευελιξίας.

Ένα νέο προϊόν στον κόσμο του CIJ είναι το σύστημα σήμανσης IQJET της LEIBINGER.

Το IQJET συνδυάζει τα οφέλη των συστημάτων Continuous Inkjet (CIJ) με πρόσθετες πρωτοποριακές εφαρμογές τεχνολογίας και με οικονομικούς στόχους.

Οι περισσότεροι εκτυπωτές CIJ πρέπει να καθαρίζονται τακτικά, πολλές φορές πριν από κάθε λειτουργία, πράγμα που σημαίνει ότι η γραμμή παραγωγής πρέπει να διακόπτεται κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Ωστόσο, δεν συμβαίνει το ίδιο με τους εκτυπωτές της LEIBINGER. Μοναδική στην αγορά, χάρη στην καινοτόμο τεχνολογία στεγανοποίησης του ακροφυσίου στους IQJET, ο καθαρισμός καθίσταται περιττός, καθώς το μελάνι σφραγίζεται μέσα σε ένα απολύτως αεροστεγές κύκλωμα κατά τη διάρκεια των περιόδων εκτύπωσης. Δεν υπάρχει φράξιμο ή στέγνωμα της μελάνης, δεν απαιτείται καθαρισμός και δεν χρειάζεται να υπάρξει διακοπή στη λειτουργία, γεγονός που διευκολύνει την καθημερινότητα . O εκτυπωτής αρχίζει να δουλεύει αμέσως μετά την επαναλειτουργία του. Ανεξάρτητα από τις συνθήκες του περιβάλλοντος και προκειμένου να εξασφαλίζεται σταθερά η υψηλή ποιότητα εκτύπωσης, ο IQJET ρυθμίζει συνεχώς τη θερμοκρασία και το πόσο παχύρευστη θα είναι η μελάνη.

Το αυτόματο σφράγισμα του μηχανισμού ροής της μελάνης διαθέτει ένα σημαντικό όφελος, καθώς κατά το διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ των εκτυπώσεων, δεν χρησιμοποιούνται διαλύτες. Οι διαλύτες που εξατμίζονται, ανακυκλώνονται και επιστρέφουν στο σύστημα. Σε χαμηλότερες εκπομπές, το IQJET έχει έως και 50% χαμηλότερη κατανάλωση από τα συμβατικά ανταγωνιστικά συστήματα.

Για παράδειγμα: το IQJET χρησιμοποιεί 2,7 ml διαλύτη ανά ώρα. Τα τρέχοντα ανταγωνιστικά συστήματα, χωρίς ανάκτηση διαλύτη χρησιμοποιούν μεταξύ 6 και 10 ml ανά ώρα. Με βάση τον υπολογισμό μιας λειτουργίας 3 βαρδιών με συνολική απασχόληση 6.000 ωρών ετησίως, εξοικονομούνται 43.800 ml διαλύτη κάθε χρόνο.

συστήματα κωδικοποίησης και σήμανσης για τη βιομηχανία κρέατος
συστήματα κωδικοποίησης και σήμανσης για τη βιομηχανία κρέατος
συστήματα κωδικοποίησης και σήμανσης για τη βιομηχανία κρέατος

Χαμηλότερο λειτουργικό κόστος
Τα εν λόγω κόστη τείνουν να παίζουν υποδεέστερο ρόλο κατά τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων, λανθασμένα, αφού τα λειτουργικά κόστη έχουν μεγάλο αντίκτυπο όσον αφορά την παραγωγικότητα της επιχείρησης μακροπρόθεσμα. Οι απαιτήσεις σε μελάνι, διαλύτες και ενέργεια αποτελούν σημαντικούς παράγοντες κόστους. Η σημαντικότερη καινοτομία της IQJET όσον αφορά την κατανάλωση ενέργειας, είναι το έξυπνο σύστημα ελέγχου της αντλίας. Λειτουργώντας περιοδικά, οι αντλίες καταναλώνουν κατά συνέπεια λιγότερη ενέργεια και παράλληλα είναι πιο ανθεκτικές. Το IQJET είναι εξαιρετικά αποτελεσματικό ως προς την κατανάλωση ενέργειας αφού κατά μέσο όρο καταναλώνει μόλις 36 watt. Λόγω της ελάχιστης φθοράς, ο εκτυπωτής δεν χρειάζεται συντήρηση για 5 χρόνια.

Ενσωμάτωση στις εργασίες
Η LEIBINGER επιδιώκει να έχει αντίκτυπο κατά την εισαγωγή του IQJET στις εγκαταστάσεις παραγωγής. Ως εκ τούτου, η διαδικασία ενσωμάτωσης είναι “plug and print”. Τι κάνει λοιπόν το IQJET απλούστερο από άλλα συστήματα σήμανσης; Το σύστημα παρέχει έναν μεγάλο αριθμό διασυνδέσεων, συμπεριλαμβανομένων του OPC UA και ενός ενσωματωμένου SPS, που σημαίνει ότι μπορεί να ενσωματωθεί με ευκολία σε οποιαδήποτε γραμμή παραγωγής συσκευασιών. Ο χειρισμός του συστήματος γίνεται εύκολα μέσω ενός υπερσύγχρονου HMI με οθόνη αφής 10 ιντσών και διαισθητική λειτουργία drag and drop, παρόμοια με αυτή μιας έξυπνης συσκευής.

Μελάνι και ανακύκλωση
Η αποδοτική και βιώσιμη παραγωγή συμπεριλαμβάνει και τα αναλώσιμα, στη συγκεκριμένη περίπτωση, το μελάνι και τα δοχεία. Τα μελάνια CIJ που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία κρέατος και έρχονται σε άμεση ή έμμεση επαφή με τρόφιμα απαιτούν ειδικές πιστοποιήσεις και μπορούν να απαρτίζονται μόνο από επιλεγμένα συστατικά.  Επισημαίνεται ότι,  βάσει του FDA (Food and Drug Administration) και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1935/2004 της ΕΕ τα υλικά και τα αντικείμενα που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα, αποτελούν κύριο σημείο προσοχής καθώς  ρυθμίζουν τα πρότυπα ασφαλείας που αφορούν τη χρήση μελανιών σε συσκευασίες τροφίμων. Στα αναλώσιμα της LEIBINGER περιλαμβάνονται μελάνια που ταιριάζουν σχεδόν σε κάθε υλικό και εφαρμογή. Για την επιλογή του μελανιού λαμβάνονται υπόψη ο χειρισμός και η πρόσφυση του μελανιού στις ειδικές συνθήκες περιβάλλοντος της βιομηχανίας κρέατος (διακυμάνσεις θερμοκρασίας, υγρασία, διαδικασίες αποστείρωσης και καθαρισμού/απολύμανσης). Η προσφορά μελανιού γίνεται πάντα με βάση τον πελάτη και προσαρμόζεται στο επιλεγμένο σύστημα κωδικοποίησης και σήμανσης CIJ.

Μέχρι την τελευταία σταγόνα
Η πλήρης εξάντληση των δοχείων με σκοπό τη μείωση της κατανάλωσης θα έπρεπε να είναι αυτονόητη, αλλά δεν είναι. Τα συστήματα κωδικοποίησης και σήμανσης απαιτούν συχνά καινούργια δοχεία ακόμα και όταν αυτά που είναι εγκατεστημένα είναι γεμάτα κατά 10%. Σπατάλη που μπορεί να αποφευχθεί και η οποία επηρεάζει αρνητικά τόσο το περιβάλλον όσο και την τσέπη σας. Ως εκ τούτου, η δυνατότητα για ανακύκλωση του νέου IQJET αποτελεί ένα επιπλέον πλεονέκτημα, καθώς το σύστημα εκτυπώνει μέχρι να αδειάσει εντελώς το δοχείο. Επομένως, τα άδεια δοχεία μπορούν εύκολα να απορριφθούν μαζί με τα πλαστικά απορρίμματα ανακύκλωσης. Επιπλέον, επειδή τα δοχεία LEIBINGER είναι κατασκευασμένα από ένα μόνο πλαστικό (100% PE), μπορούν εύκολα να ανακυκλωθούν.

συστήματα κωδικοποίησης και σήμανσης για τη βιομηχανία κρέατος

Διαρκής ποιότητα
Τα προϊόντα με τη καλύτερη βιωσιμότητα είναι εκείνα που έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Τα συστήματα LEIBINGER κατασκευάζονται αποκλειστικά στις εγκαταστάσεις παραγωγής της εταιρείας, στη Γερμανία, με κατακόρυφη αύξηση του εύρους παραγωγής που υπερβαίνει το 85%. Το γεγονός ότι το IQJET δεν χρειάζεται συντήρηση για πέντε χρόνια αποδεικνύει ότι όλα τα εξαρτήματα είναι σχεδιασμένα για μακρά διάρκεια ζωής.