Σήμανση με λέιζερ σε σακούλες κατάψυξης από πολυαιθυλένιο και ανακυκλωμένο πολυπροπυλένιο.
Ποια είναι τα βασικά πλεονεκτήματα της σήμανσης με λέιζερ σε σακούλες κατάψυξης;

  • Βιωσιμότητα: Μειώνουμε το αποτύπωμα άνθρακα χρησιμοποιώντας ανακυκλωμένα υλικά και μια διαδικασία σήμανσης που δεν παράγει απόβλητα.
  • Ιχνηλασιμότητα: Κάθε σακούλα με σήμανση λέιζερ περιέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την προέλευση, την ημερομηνία συσκευασίας και άλλα, διασφαλίζοντας την ποιότητα από την παραγωγή έως τον τελικό καταναλωτή.
  • ♻️ Ανακυκλωσιμότητα: Διευκολύνουμε τη διαδικασία ανακύκλωσης αποφεύγοντας μελάνια ή πρόσθετα υλικά που εμποδίζουν το διαχωρισμό των συστατικών.
Σήμανση με λέιζερ σε σακούλες κατάψυξης

ΕΦΑΡΜΟΓΗ MACSA

Τα ανακυκλωμένα υλικά απαιτούν την αναζήτηση τεχνολογιών σήμανσης και κωδικοποίησης που είναι τόσο βιώσιμες όσο και κερδοφόρες για τις εταιρείες. Αυτός ο τύπος ανακυκλωμένων υλικών βρίσκεται σε άνοδο στην αγορά τροφίμων λόγω των περιβαλλοντικών ανησυχιών και των εξελισσόμενων κυβερνητικών κανονισμών.

Η ιχνηλασιμότητα είναι ζωτικής σημασίας στη βιομηχανία κατεψυγμένων τροφίμων για να διασφαλιστεί η ποιότητα των προϊόντων και να καταστεί δυνατή η ταχεία ανίχνευση ή ανάκληση σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Οι γραμμές παραγωγής σε αυτόν τον τομέα λειτουργούν σε χαμηλές θερμοκρασίες, καθιστώντας τη σήμανση με λέιζερ ιδανική επιλογή. Η σήμανση με λέιζερ παρέχει ανθεκτικές στο ψύχος, μόνιμες και εξαιρετικά ευανάγνωστες σημάνσεις, εξασφαλίζοντας ορατότητα καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του προϊόντος.

Για το λόγο αυτό, όλο και περισσότεροι κατασκευαστές επιλέγουν αυτή την πιο βιώσιμη και ασφαλέστερη τεχνολογία σε σύγκριση με τις παραδοσιακές μεθόδους σήμανσης με μελάνι.

ΛΥΣΗ MACSA

Η χρήση του λέιζερ SPA2 UV της Macsa επιτρέπει τη μόνιμη σήμανση χωρίς να καίγεται ή να αλλοιώνεται το υπόστρωμα, εξασφαλίζοντας υψηλή ευκρίνεια και ποιότητα.

Η κωδικοποίηση με λέιζερ σε πολυαιθυλένιο και πολυπροπυλένιο εξασφαλίζει την ιχνηλασιμότητα καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του προϊόντος χωρίς να δημιουργούνται απόβλητα.

Το χρώμα του υποστρώματος και το μέγεθος των στοιχείων που πρέπει να μαρκαριστούν καθορίζουν την ισχύ που πρέπει να χρησιμοποιηθεί και την ταχύτητα που πρέπει να επιτευχθεί. Σε αυτή την περίπτωση, με τη σήμανση με λέιζερ έχουμε επιτύχει καλή αντίθεση.