Το μηχάνημα που παρουσιάζουμε αυτό το μήνα είναι η ετικετέζα ALstep του ιταλικού οίκου Altech προσαρμοσμένη σε κάθετη συσκευαστική μηχανή.

Χάρη στη νέα υπερσύγχρονη διαμόρφωση (LS45) της κεφαλής ALstep έχουμε μειωμένες διαστάσεις.
Έτσι επιτυγχάνεται εύκολη ενσωμάτωση σε ήδη υπάρχουσες συσκευαστικές μηχανές με ελάχιστες τροποποιήσεις.


KIOKPASOGLOU LIT- Solutions….

The right solution to meet tomorrow’s  demands..

Upgrade your production….