Τι είναι το σύστημα αξιολόγησης προστασίας IP;

Οι αξιολογήσεις IP χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό του βαθμού προστασίας των ηλεκτρικών περιβλημάτων από την εισβολή ξένων σωμάτων, όπως σκόνη, νερό, βρωμιά και υγρασία. Αυτές οι βαθμολογίες δημοσιεύονται από τη Διεθνή Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή ( International Electrotechnical Commission, IEC).

Οι αξιολογήσεις IP αποτελούνται από έναν διψήφιο κωδικό, με κάθε ψηφίο να αντιπροσωπεύει το εύρος προστασίας.
Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός, τόσο μεγαλύτερη είναι η προστασία.

Πώς να ερμηνεύονται οι αξιολογήσεις IP

Οι αξιολογήσεις IP αποτελούνται από τα γράμματα “IP” ακολουθούμενα από έναν διψήφιο κωδικό (για παράδειγμα, IP67). Κάθε ψηφίο του κωδικού αντιπροσωπεύει το εύρος προστασίας του αντικειμένου. Ο πρώτος αριθμός υποδηλώνει την προστασία από την εισχώρηση ξένων σωμάτων, ο δεύτερος αριθμός υποδηλώνει την υγρασία. Γενικά, όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός, τόσο μεγαλύτερη είναι η προστασία.

Το πρώτο ψηφίο: Προστασία έναντι στερεών

 

Επίπεδο Όριο εισχώρησης Προστασία
0 Καμία προστασία έναντι επαφής και εισχώρησης αντικειμένων
1 >50 mm Προστατεύεται από στερεά αντικείμενα μεγαλύτερα από 50 mm.
2 >12.55 mm Προστατεύεται από στερεά αντικείμενα με διάμετρο μεγαλύτερη από 12 mm.
3 >2.5 mm Προστατεύεται από στερεά αντικείμενα με διάμετρο μεγαλύτερη από 2,5 mm.
4 >1 mm Προστατεύεται από στερεά αντικείμενα με διάμετρο μεγαλύτερη από 1,0 mm.
5 Προστατεύεται από τη σκόνη Η είσοδος της σκόνης δεν αποτρέπεται πλήρως, αλλά δεν πρέπει να εισέρχεται σε επαρκή ποσότητα ώστε να παρεμποδίζει την ικανοποιητική λειτουργία του εξοπλισμού.
6 Στεγανό από σκόνη Καμία εισροή σκόνης, πλήρης προστασία έναντι επαφής (στεγανή έναντι σκόνης). Πρέπει να εφαρμόζεται κενό αέρος. Διάρκεια δοκιμής έως και 8 ώρες ανάλογα με τη ροή του αέρα.

Το δεύτερο ψηφίο: Προστασία έναντι υγρών και υγρασίας

Επίπεδο Όριο εισχώρησης Προστασία
0 Καμία προστασία από υγρά/υγρασία
1 Σταγόνες νερού Το νερό που στάζει (σταγόνες που πέφτουν κατακόρυφα) δεν πρέπει να έχει επιβλαβή επίδραση στο αντικείμενο όταν τοποθετείται σε όρθια θέση σε περιστρεφόμενο δίσκο και περιστρέφεται με 1 στροφή ανά λεπτό.
2 Νερό που στάζει όταν έχει κλίση 15° Το νερό που στάζει κάθετα δεν πρέπει να έχει βλαβερές συνέπειες όταν το αντικείμενο γέρνει υπό γωνία 15° από την κανονική του θέση.
3 Ψεκασμός με νερό Το νερό που πέφτει ως ψεκασμός σε οποιαδήποτε γωνία έως 60° από την κατακόρυφο δεν πρέπει να έχει επιβλαβή επίδραση, χρησιμοποιώντας είτε: α) ένα ταλαντευόμενο εξάρτημα είτε β) ένα ακροφύσιο ψεκασμού με ασπίδα εξισορρόπησης.
4 Εκτόξευση νερού Το νερό που εκτοξεύεται στο αντικείμενο από οποιαδήποτε κατεύθυνση δεν πρέπει να έχει επιβλαβή αποτελέσματα, χρησιμοποιώντας είτε: α) ένα ταλαντευόμενο εξάρτημα είτε β) ένα ακροφύσιο ψεκασμού χωρίς ασπίδα.
5 Πίδακες νερού Το νερό που εκτοξεύεται από ακροφύσιο (6,3 mm) κατά του αντικειμένου από οποιαδήποτε κατεύθυνση δεν πρέπει να έχει βλαβερές συνέπειες.
6 Ισχυροί πίδακες νερού Το νερό που εκτοξεύεται με ισχυρούς πίδακες (ακροφύσιο 12,5 mm) κατά του αντικειμένου από οποιαδήποτε κατεύθυνση δεν πρέπει να έχει βλαβερές συνέπειες.
6K Ισχυροί πίδακες νερού με αυξημένη πίεση Το νερό που εκτοξεύεται με ισχυρούς πίδακες (ακροφύσιο 6,3 mm) κατά του αντικειμένου από οποιαδήποτε κατεύθυνση, υπό υψηλή πίεση, δεν πρέπει να έχει βλαβερές συνέπειες.
7 Βύθιση, βάθος 1 m ή περισσότερο Η διείσδυση νερού σε επιβλαβή ποσότητα δεν πρέπει να είναι δυνατή όταν το αντικείμενο βυθίζεται στο νερό υπό καθορισμένες συνθήκες πίεσης και χρόνου (μέχρι 1 m βύθισης).
8 Βύθιση, βάθος 1 m ή περισσότερο Ο εξοπλισμός είναι κατάλληλος για συνεχή εμβάπτιση σε νερό υπό συνθήκες που καθορίζονται από τον κατασκευαστή. Ωστόσο, με ορισμένους τύπους εξοπλισμού, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι το νερό μπορεί να εισέλθει αλλά μόνο με τέτοιο τρόπο ώστε να μην προκαλεί βλαβερές συνέπειες.
9K Ισχυροί πίδακες νερού υψηλής θερμοκρασίας Προστατεύεται από ψεκασμούς υψηλής πίεσης και θερμοκρασίας σε κοντινή απόσταση.