Συνδέεται με όλους τους εκτυπωτές ετικετών και ξανατυλίγει σε ρολό
τις τυπωμένες ετικέτες που προέρχονται από τον εκτυπωτή.
Είναι ο μικρότερος σε μέγεθος εξωτερικός ανατυλιχτήρας ετικετών της παγκόσμιας αγοράς