Σύστημα ζύγισης και με 2 συστήματα εκτύπωσης και επικόλλησης ετικετών
για επάνω και κάτω επικόλληση στο προϊόν.
Από 0,5g έως και 6 Kg.