Σύστημα ζύγισης ,  εκτύπωσης και επικόλλησης ετικέτας επάνω στο προϊόν.
Από 0,5g έως 30 kg