Σύστημα ζύγισης, εκτύπωσης και επικόλλησης ετικέτας με πλαϊνή επικόλληση στο προϊόν.
Ειδική για βαριά προϊόντα.
Από 0,5g έως 60 kg