Σύστημα ζύγισης εκτύπωσης και επικόλλησης ετικέτας με εφαρμοστή για μπροστινή επικόλληση στο προϊόν.
Από 0,5g έως 30 kg