Σύστημα ζύγισης, εκτύπωσης και επικόλλησης ετικέτας σε 3 μέρη
(πάνω, μπροστά και κάτω).
Από 0,5g έως 6 kg