Σύστημα ζύγισης, εκτύπωσης και επικόλλησης ετικέτας κάτω από το προϊόν.
Από 0,5g έως 30 kg