Εκτύπωση σε συσκευαστικές μηχανές συνεχούς λειτουργίας.
ΜΟΝΤΕΛΑ:

SWING XL 4.09– Printing area 107 x 90 mm

SWING XL 4.20 – Printing area 107 x 200 mm

SWING XL 4.40 – Printing area 107 x 400 mm

SWING XL 4.60 – Printing area 107 x 600 mm

SWING XL 5.09– Printing area 128 x 90 mm

SWING XL 5.20 – Printing area 128 x 200 mm

SWING XL 5.40 – Printing area 128 x 400 mm

SWING XL 5.60– Printing area 128 x 600 mm