Εκτύπωση σε συσκευαστικές μηχανές διακεκομμένης λειτουργίας.
ΜΟΝΤΕΛΑ:

SWING X 2.40 – Printing area: 53 x 400 mm.

SWING X 2.60 – Printing area: 53 x 600 mm.

SWING X 22.40 – Printing area: 2 x 53 x 400 mm (with double printing head)

SWING X 22.60 – Printing area: 2 x 53 x 600 mm (with double printing head)