Εκτύπωση σε συσκευαστικές μηχανές  συνεχούς λειτουργίας.
ΜΟΝΤΕΛΑ

  • SWING 1.CE – Max. printing area: 32 x 50mm.
  • SWING 2.CE – Max. printing area: 53 x 600mm.
  • SWING CL4 – Max. printing area: 107 x 400mm.
  • SWING CL5 – Max. printing area: 128 x 400mm.