Οικονομικό μηχάνημα επαγωγικής ακτινοβολίας το οποίο ενσωματώνεται εύκολα
στην γραμμή παραγωγής για καπάκια μεγέθους 20 έως 120
mm
Μ
έγιστη ταχύτητα 10meter /min