Πτυσσόμενος ραουλόδρομος με μήκος από 1.150mm έως και 4.450mm

Ο πτυσσόμενος ραουλόδρομος είναι κατάλληλος για την μεταφορά των προϊόντων σας.
– Αυξομειώνεται καθ’ ύψος από 450mm έως 750 mm και κατά μήκος από 1150 mm έως 4450 mm, το δε πλάτος του είναι 622 mm.
– Τα προϊόντα σας μεταφέρονται ασφαλή επί του ραουλόδρομου καθότι είναι ρυθμιζόμενης κλίσης.
– Ο ραουλόδρομος έχει επιπλέον την δυνατότητα περιστροφής κατά 180ο μοίρες και προσφέρεται με ρόδες που διαθέτουν φρένο.