Εκτυπωτής ink-jetprinter  με 40% περισσότερη ταχύτητα εκτύπωσης και παραγωγής . Για σήμανση προϊόντων (π.χ καλώδια) με καθαρούς και ευανάγνωστους χαρακτήρες σε ταχύτητες παραγωγής έως 1.000m/min (60κμ /h)!