Εκτυπωτής ink-jetprinter  για την εκτύπωση πολύ μικρών χαρακτήρων και λογοτύπων μέχρι και 0,7mm με το ειδικό ακροφύσιο.
Ο εκτυπωτής είναι επίσης ιδανικός για εκτύπωση πολλών δεδομένων σε μικρό περιθώριο.