Εκτυπωτής ink – jetprinter για εκτύπωση ημερομηνία λήξης/παραγωγής, lotnumber, barcode, λογότυπου και για όλες τις ανάγκες της παραγωγής σας με μήνυμα έως 3 γραμμές με μήνυμα 7X5 matrix και ταχύτητα εκτύπωσης έως  6,6m/s.