Σύστημα μετατόπισης κεφαλών εκτύπωσης για την κωδικοποίηση σταθερής κίνησης προϊόντων. Ιδανικό για εκτύπωση εντός ή πολλών προϊόντων σε σειρά.  Η κεφαλή εκτύπωσης JET3up ή JET2neo είναι εγκατεστημένη στον αυτοματοποιημένο γραμμικό κύλινδρο ή στον άξονα κίνησης, όπου κινείται κατακόρυφα. Ιδανικό για εκτύπωση σε σωλήνες, PCB, ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εξαρτήματα, χάλυβα ή πλαστικά προϊόντα, φιλμ και συσκευασίες.