Ολοκληρωμένη λύση για ετικετέζα εφαρμογής της ταινίας ασφαλείας
και στις 2 πλευρές τις συσκευασίας.
Εξασφάλιση σε κάθε συσκευασία εάν έχει ανοιχτεί ή αλλοιωθεί.