Έτοιμη ολοκληρωμένη λύση (All in 1) για την εκτύπωση, αναγνώριση,
επικαιροποίηση ή απόρριψη της εκτυπωμένης συσκευασίας  (διαμορφωμένη ή όχι ( unfolded))
με βάση τα πρότυπα που διέπουν την Ευρωπαϊκή οδηγία,  από 1 και μόνο μηχάνημα
με ολοκληρωμένο Λογισμικό διαχείρισης