Συστήματα εκτύπωσης που βασίζονται στην τεχνολογία piezzo τεχνολογίας HP TIJ2.5 ή XAAR και είναι ιδανικά  ιδανικές για ενσωμάτωση σε διάφορες γραμμές παραγωγής. Δεν απαιτείται Η/Υ  ή οθόνη καθώς όλες οι λειτουργίες είναι προσβάσιμες από το πληκτρολόγιο. Ιδανικό για χαμηλού κόστους λύση στην γραμμή παραγωγής.