ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ

Αυτόματη

Χειροκίνητη προσαρμογή (με flap closer)