ΝΕΟΣ Εκτυπωτής για συσκευαστικές μηχανές διακεκομμένης λειτουργίας.