Το Coditherm ROUND είναι η λύση που συνιστάται στην περίπτωση στρογγυλών αντικειμένων.