Το Coditherm PAD συνιστάται για ειδικές εφαρμογές, επειδή η συσκευή μεταφοράς συστήματος εκτύπωσης μπορεί να λειτουργεί σε πολύ μικρές επιφάνειες.