Εκτύπωση θερμικής μεταφοράς σε κυλινδρικά προϊόντα που απαιτεί υψηλές θερμοκρασίες λόγω ακανόνιστης ή /και  γυαλιστερής επιφάνειας .