Εκτύπωση θερμικής μεταφοράς σε προϊόντα με εσοχές στην περιοχή εκτύπωσης.