Το Coditherm FLAT είναι ιδανικό για εκτύπωση θερμικής μεταφοράς σε αντικείμενα με μεγάλες επίπεδες επιφάνειες. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για εφαρμογές που απαιτούν μεγάλη επιφάνεια εκτύπωσης ή σε περίπτωση ακανόνιστων επιφανειών.