Ελεγκτής βάρους με ταξινόμηση προϊόντος σε έως 3 κατηγορίες ανάλογα
με το βάρος τους για προϊόντα από 0,5γρ. έως 3 Kg.
Ταχύτητα έως 120 τεμ/ λεπτό