Ελεγκτής βάρους ειδικός για φαρμακοβιομηχανίες (μικρές συσκευασίες)
σύμφωνα με τον κανονισμό GMP για βάρος από 0,1γρ έως 600γρ.

Ταχύτητα έως 400 τεμ/ λεπτό