Ελεγκτής βάρους υψηλής ταχύτητας για ιδιαίτερα απαιτητική παραγωγή
και δύσκολο περιβάλλον  με προστασία IP67-IP69K.
Προϊόντα από 1γρ έως 6 Κg.
Ταχύτητα έως 600 τεμ/ λεπτό