Ελεγκτής βάρους υψηλής ταχύτητας για ιδιαίτερα απαιτητική παραγωγή
και δύσκολο περιβάλλον  με προστασία IP67-IP69K.
Προϊόντα από 2γρ έως 6 Κg.
Ταχύτητα έως 120 τεμ/ λεπτό