Ελεγκτής βάρους με προστασία IP65 για συσκευασίας σε υγρό περιβάλλον
και βάρος από  0,1γρ έως 15 Kg.
Ταχύτητα έως 200 τεμ/ λεπτό